zondag 8 januari 2012

De spilindex.be

 Niet alleen op de kermis hebben ze een kraampje met een kristallen bol, ook economisten hebben er eentje achter de hand. Deze bol vertelt dat de spilindex dit jaar twee keer overschreden zal worden: in het begin van het jaar en op het einde. Dat blijkt uit inflatie vooruitzichten van het Planbureau ofte FPB, een instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Zij verzamelen en analyseren gegevens, verkennen mogelijke evoluties, plakken labels op alternatieven en beschrijven de gevolgen van beleidsmaatregelen. Met al deze rapporten doen ze dan voorstellen aan de Federale regering. Hun wetenschappelijke deskundigheid staat ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen. Het FPB zorgt voor een ruime verspreiding van zijn werkzaamheden. De resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenschap meegedeeld en dragen bij tot het democratisch debat.
Een mond vol. En zij voorspellen dus een overschrijding van de spilindex waardoor de lonen van de ambtenaren en uitkeringen zoals pensioenen en leeflonen in de laatste twee en een half jaar vier keer met 2% zullen verhoogd worden.
De spilindex werd in augustus 2010 en april 2011 overschreden. Deze tendens zal zich ook voordoen in januari en december 2012. Voor augustus 2010 bleef de spilindex rustig voor meer dan twee jaar, nu zit hij blijkbaar in de looping. De inflatie zou echter wel dalen en zou zelfs voor 2012 op 2 uitkomen ipv de 3.25 van 2010.Wat is nu die spilindex?
De index , voluit index der consumptieprijzen, is een lijst van prijzen van goederen en diensten. Deze prijzen worden bijgehouden door het Nationaal Instituut voor de statistiek. Maandelijks wordt deze lijst bekeken. Het geeft de evolutie aan van de levensduurte. Niet alle producten en diensten worden opgenomen in de lijst, enkel die die representatief zijn voor het koopgedrag van de Belgische consument. Soms worden er producten uit de index gehaald, zodat de index minder vlug stijgt. Zoals men zegt: met cijfers en statistieken kan je alle kanten op. Aan de gezondheidsindex worden de staatsvergoedingen, vervangingsinkomens, pensioenen, huurprijzen, verzekeringspremies enz gekoppeld. Gaat deze index omhoog, zo ook deze lonen en uitkeringen als de index een bepaalde grens bereikt. Hierdoor wordt het inkomen van de Belg welvaartsvast. Zijn koopkracht blijft ook al gaan de prijzen omhoog.  De index kan lichtjes stijgen, zonder dat de lonen aangepast worden, enkel op een bepaalde grens, de spil, gaan de lonen mee omhoog. En dat is nu juist die spilindex.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten